Referater fra møter

Fugler i vest

Av Åse Solvi

Medlemsmøte 23.05.2022 Kl. 1800 – 20:00 i «Klubben», Åsane kulturhus

19 var tilstede i «Klubben». Dessverre fikk vi ikke Zoom til å fungere denne gange, så beklager til dere som ikke fikk deltatt.

Vår egen Bjørn Reidar Olsson holdt et interessant foredrag og viste utrolig mange flotte bilder av ulike fuglearter som finnes her vest.

Han tok oss med til sitt nærområde på Sotra hvor han bor med sin kone som også er en ivrig fotograf, samt til ulike deler av Øygarden og til Hardangervidda. Av de totalt ca. 200 fugleartene som finnes i våre områder, fikk vi sett rundt 120. En imponerende samling!

Fra nærområder på Sotra og Øygarden viste han bilder av både kjente og vanlige arter og mindre kjente arter. Vi fikk se bilder av dompap, bjørkefink, den vakre stillitsen, gulspurv som var årets fugl i 2021, gråspurv, grønnsisik, svart- og granmeis, kjøttmeis som ved siste telling på foringsplasser viste at hele 96 % hadde besøk av denne arten. Andre meisearter som stjertmeis, blåmeis fikk vi også se. 

Bjørn Reidar viste oss også bilder av ulike trostearter, som bl.a. duetrost og måltrost. Videre fikk vi se nydelige bilder av grankorsnebb, flaggspett, gråspett, bergirisk, fossekall, munk, trane, gransanger, fuglekonge, flaggspett, grønnspett, med mange flere. Vi lærte også at heipiplerken, som er en del av erlefamilien, ofte er vertsfamilie for gjøkunger.

Vi fikk også se en rekke sjøfuglarter som sjøorre, gulbeinmåke, polarmåke, fiskemåke, praktærfugl, alke, lomvi, skarv med flere, og av vadere kan nevnes lappspove, rødstilk (som er årets fugl i 2022), fjæreplytt, skogsnipe, strandsnipe, storspove, vipe, dverglo, steinvender, tjeld, tundrasnipe, enkeltbekkasin, boltit, heilo, tundralo, tundrasnipe m.fl.

Av ender kan nevnes blant annet svartand, lappfiskand, toppand, laksand, siland, horndykker, rødhodeand, kvinand, dvergdykker, gravand, og av rovfugler og ugler havørn, spurvehauk og kattugle. Andre arter som ulike kråkefugler, duer, stær og rype, fikk vi også se.

I det hele tatt; en imponerende samling med fabelaktige bilder og det kom klart fram at Bjørn Reidar besitter gode kunnskaper om de ulike artene; hvor de lever, hvor de hekker, hva de spiser, hvordan sangen deres er mm. For å finne de ulike artene, bruker han flittig artsdatabasen og tar ellers imot tips fra venner og bekjente.  Han går ofte i skogen og setter seg, eller legger seg flat i fjæra og da dukker det alltid opp noe han kan feste til minnebrikken. 

Halvveis i foredraget hadde vi en pause med servering av kaffe, te, kjeks og frukt og praten gikk livlig blant de frammøtte. Dette har slått godt an som et godt sosialt tiltak.  Igjen, tusen takk til Bente som organiserte dette og ikke minst; tusen takk til Magne som sto for det tekniske med alle kveldens utfordringer!  Godt jobbet begge to. 

Fjæreplytt. Foto: Bjørn Reidar Olsson.
Havelle. Foto: Bjørn Reidar Olsson.

Tidligere artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *