Program V2022

Turer 24-29. januar Flatanger – havørn, kongeørn, hønsehauk. Maks 6 deltagere. Turleder Anders Januar-februar Tur til Myrdalsvannet i Fana. Tema: nattfotografering. Turleder er Åse Solvi. Dato og klokkeslett kommer når vi ser det meldes klarvær. 5-6. februar Langedrag naturpark, med gaupe, ulv, rev mm. Turleder: Åse. FULLTEGNET. Februar-mars. Kveldstur til Ulrikken, kvelds- og nattfoto. Vi …

Tidligere møter og kurs

6. september Sommerbilder. Seks medlemmer viser 20 bilder hver. Klubben 20. september Kurs i grunnleggende fotografering, Bente Larsen. Klasserom 3001. Maks deltagere: 24. Påmelding til anderslundberg21@gmail.com 4. oktober Kurs i fokusforskyvning («stacking»), Anders Lundberg. Fokusforskyvning er en teknikk hvor man tar flere bilder av samme motiv, og de settes så sammen til ett. I en …

Turer

8. september Botanisk hage på Milde. Vi rusler i hagen og tilgrensende områder, f.eks. det fine Mildevannet. 16.-19. september Tur til Dovre. Hovedmotiver blir landskap, høstfarger, moskus og elg. Vi skal bo på Hjerkinn fjellstue. Antall deltagere er maks 12. Alle må være fullvaksinerte. Påmelding til anderslundberg21@gmail.com Pris kr 4370/person for enkeltrom, kr 3470/person i …