Referater fra møter

Referat fra Lightroom-kurset 19. oktober 2023

Kursholder: Helge Bringeland

Referent: Anders Lundberg

Ti ivrige deltagere var samlet til kurset i Åsane Kulturhus. Helge gikk igjennom noen av de grunnleggende funksjonene i Lightroom, og etter hvert også noen mer avanserte elementer. Han startet med hovedpanelet, den såkalte Develop-modulen, der vi bl.a. finner verktøyene CropHealing og Masking. Videre fikk vi en gjennomgang av hvitbalanse og fargeprofiler, tonalitet og kontrast, skarping og bruk av kurver. Helge hadde også en fin gjennomgang av bruken av masker. Vi fikk demonstrert hvordan masker lages, og hva man kan gjøre med dem. Praktisk talt alle funksjonene i Lightroom kan benyttes i en maske, du kan endre eksponering, kontrast, skygge, fargemetning, skarping, støyfjerning osv. Når du jobber i en maske, redigerer du egenskapene i det feltet som dekkes av masken, og bare der, ikke i resten av bildet. Helge viste oss også hvordan vi kan legge flere masker over hverandre, og dermed øke mulighetene for justering ytterligere. Kurset var meget nyttig, og selv om de fleste, kanskje alle, deltagerne kjente Lightroom fra før, var det flere som kommenterte at de hadde fanget opp nye og nyttige funksjoner som de nå ville ta i bruk. 

Mot slutten av kurset snakket vi litt om hva som er «lov» og ikke. Med de bildebehandlings-programmene vi har i dag, kan man endre det meste. Helge kommenterte at det ikke er «lov» å legge til helt nye elementer i et bilde, selv om det er mulig, men det er «lov» å forsterke eller dempe ting og lys som allerede er der. Dette er jo virkemidler som ble brukt i det gode, gamle mørkerommet også. Forskjellen er at vi nå kan gjøre det digitalt, ikke med papirmasker og «brenning» som vi gjorde i mørkerommet før. 

Alt i alt var dette et meget nyttig kurs. Takk til Helge som tok oss igjennom dette på en utmerket måte. Nå kommer bildene våre til å bli ennå bedre. 🙂

Tidligere artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *