Referater fra møter

Populære Liavatnet

I samarbeid med Åsane Kulturhus var vi med på Kulturfest Åsane 28. oktober. Anders Lundberg viste bilder fra Liavatnet, et av Bergens mest brukte turområder, og et av Bergens mest fuglerike områder. Vi hadde fått tildelt fredag kveld kl 18, ikke akkurat en klassisk møtedag, så vi lurte på om det ville komme noen i det hele tatt. Hvis vi ikke prøver, blir det ingen ting, så vi tok sjansen. Stor var overraskelsen da det dukket opp 52 interesserte tilhørere, pluss 22 på Zoom, til sammen 74 deltagere. Det var overraskende, men ikke desto mindre oppmuntrende.

Tanken med foredraget var å vise kvaliteter i et nærområde, et område som mange av de tilstedeværende nok kjente fra før. Et av formålene var å bringe til torgs ny kunnskap om et allerede kjent og kjært område. Liavatnet ble plassert som en del av et større vassdrag, fra Langavatnet via Dalaelva til Kvernavika. Foredraget tok for seg de vanligste fuglene i Liavatnet, og noen ikke fullt så vanlige. Selvsagt fikk vi se ender av ymse slag, måker, kråker, svaner og gråspurv, men også sothøne, sivhøne, smålom, løvsanger, rødstrupe og gjerdesmett. Vi fikk også høre om Liavatnets ulike funksjoner for fuglelivet, som matfat, som skjul, som hekkeområde og som paringsområde. Vi fikk dessuten høre om vegetasjonens betydning, over og under vann, som mat for mange fugler (grasender, svaner, gjess, sothøne), som skjul under myting, som reirplass, som opptak av næringsstoff for å hindre forurensning, som flomdemper og som en viktig del av det biologiske mangfoldet.

Til slutt ble det reklame for turen vi skal ha til Liavatnet noen dager senere, mandag 31. oktober. Selvsagt informerte vi også om Vestnorske naturfotodager 17-20. november. Det var et engasjert publikum i salen. De fleste kom utenfra, som ikke-medlemmer, og det vanket mange spørsmål som ble besvart etter beste evne. Mange tok etterpå kontakt med medlemmene som også var til stede, og vi delte ut noen nyere hefter av Naturfotografen, det flotte medlemsbladet vårt. Samarbeidet med Åsane Kulturhus om Kulturfest Åsane var en positiv erfaring som brakte oss i kontakt med mange nye, naturinteresserte mennesker, folk som vi ikke når gjennom vårt vanlige nettverk. Denne suksessen må ta med oss videre.

Inn for landing. Foto: Anders Lundberg.

Tidligere artikler

1 kommentar

  1. Åse Solvi says:

    Så utrolig kjekt at det kom så masse folk og spesielt at mange ikke var medlemmer. Virkelig godt jobbet Anders og takk også til de av dere som stilte opp og reklamerte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *